OTEVŘENÍ MŠ A ČIPOVÝ SYSTÉM

Vážení rodiče, školka je pro Vás otevřená v následujících časech (v závorkách je upřesněno, kdy fungují čipy): 
ráno               6:30 – 8:30 (6:30 – 8:25)
po obědě        12:30 – 12:45 (12:30 – 12:45)
odpoledne      14:30 – 16:30 (14:30 – 16:25)

Prosíme Vás o dodržování režimu dne v MŠ. Dítě musí být nejpozději v 8:30 ve třídě. Po obědě si děti vyzvedávejte prosíme tak, abyste nejpozději v 12:45 opustili šatnu, odpoledne je třeba šatnu opustit do 16:30.

Pokud přijdete v jiném čase, čip Vám nebude fungovat.
V případě výjimečné situace (lékař, vyzvednutí dítěte dříve z MŠ aj.) Vám bude vstup umožněn po domluvě s učitelkou i mimo časy výše, prosíme o informování minimálně den předem.

Zároveň Vás z důvodu bezpečnosti v MŠ prosíme
o důsledné zavírání bočních dveří při vstupu do MŠ i dveří z hal vedoucích k šatnám dětí a nevpouštění cizích osob do prostor MŠ.

Předem děkujeme za dodržování časů i bezpečnostních opatření!
Kolektiv MŠ Bellova