Ceny stravného na školní rok 2018/2019:

Děti 3-6 let:

přesnídávka 9,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 7,- Kč
Celodenní stravování35,- Kč

Děti 7 let:

přesnídávka10,- Kč
oběd22,- Kč
svačina7,- Kč
Celodenní stravování39,- Kč

Upozorňujeme, že se během školního roku může cena stravného změnit.


Řád školní jídelny

Řád školní jídelny upravuje činnost a pravidla provozu školní jídelny. Je zpracován v souladu s těmito platnými zákony: zákon 561/2004 – Školský zákon, Vyhláška o školním stravování 107/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb. O Školním stravování ve znění pozdějších předpisů, Zákon o ochraně veřejného zdraví –  258/2000, Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby – 137/2004 ve znění vyhlášky č. 602/2006, Nařízení evropského parlamentu a rady 852/2004 o hygieně potravin, vše v platném znění.

 • MŠ Bellova 2 poskytuje dětem celodenní stravování, tj. přesnídávku, oběd a svačinu
 • je dodržován pitný režim – děti mají po celou dobu pobytu v MŠ k dispozici pitnou vodu a neslazený čaj
 • strava je vydávána ve třech odděleních MŠ
 • doba výdeje: přesnídávky 8:45, oběd 11:50 a svačinky cca 14:00 – 14:30 hod.
 • dětem, které odcházejí po obědě domů, je svačinka zabalena a určena k okamžité konzumaci, za pozdější kvalitu jídelna nezodpovídá
 • pokud dítě onemocní, je možno 1. den nemoci oběd odnést v čistém jídlonosiči domů, sms na čís. 604 845 082
 • oběd pro nemocné dítě lze vyzvednout v době mezi 11:30 – 11:45 hod.
 • ten je určen k okamžité konzumaci, za pozdější kvalitu jídelna nezodpovídá
 • nárok na odnos jídla domů je pouze tento 1. den, další dny nepřítomnosti dítěte v MŠ rodiče odhlásí do 13:00 hod předešlého dne sms na čís. 604 845 082  , přihlášení po nemoci den před příchodem do 13 hod.
 • vždy na začátku školního roku stanoví vedoucí školní jídelny finanční limit na stravné a ten může být během školního roku podle situace na trhu změněn
 • stravné se hradí předem a vyúčtuje se vždy ke konci měsíce podle skutečně projedených obědů
 • stravné se hradí vždy do 15. dne v měsíci na účet školy nebo trvalým převodem
 • přeplatek je vrácen vždy v polovině roku nebo na konci prázdnin pokud částka převyšuje 1000,- Kč, nebo během roku při ukončení školní docházky
 • rodiče jsou pravidelně seznamováni s jídelním lístkem, který je vyvěšen v šatnách jednotlivých oddělení a na webových stránkách školy
 • pokud má dítě nějakou alergii, je potřeba přinést potvrzení od lékaře (specialisty)
 • naše školní jídelna nevaří diety
 • pravidelně každý měsíc jsou zpracovány údaje o plnění výživových norem

Ceny stravného na školní rok 2019/2020:

Děti 3-6 let:                       přesnídávka         9,- Kč                  Děti 7 let:           přesnídávka       10,- Kč

                                               oběd                     19,- Kč                                                 oběd                     22,- Kč

                                               svačinka                7,- Kč                                                  svačinka                7,- Kč

Celodenní stravování                                35,- Kč                     Celodenní stravování                  39,- Kč

Upozorňujeme, že se během školního roku může cena stravného změnit. Vypracovala Zdenka Kuběnová ved.Š.j.