Naše mateřská škola byla slavnostně otevřena dne 26. 8. 1982 jako pátá MŠ v naší městské části. Od roku 1999 vydáváme školní časopis Belláček, který se nyní vydává čtvrtletně. V tomto časopise jsou informace nejen pro rodiče, ale i spousta pracovních listů, písniček a úkolů pro děti. Od 1. 1. 2001 jsme příspěvkovou organizací. Právní subjektivita je přínosem nejen pro MŠ, ale i pro městskou část Brno – Kohoutovice.

Škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí. V přízemí se nachází ředitelna, třída Sluníček, zázemí pro personál, knihovna, školní kuchyně se sklady a místnost sloužící jako prádelna a žehlírna. V prvním poschodí jsou třídy Berušek a Soviček, místnost s výtvarným a metodickým materiálem, zázemí pro keramiku, zázemí pro personál a sborovna s PC, tiskárnou a kopírkou.

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 6 učitelek, 3 asistentky pedagoga a školní asistentka. Provozními zaměstnanci jsou školnice, uklízečka, vedoucí školní kuchyně a 2 kuchařky.

Škola je umístěna ve velice pěkné a klidné části Kohoutovic, na rozhraní staré a nové zástavby. K budově přiléhá zalesněná zahrada, dvůr s asfaltovým povrchem. Nedaleko školky je rozlehlý les, obora Holedná, ŽŠ Pavlovská a zastávka MHD.

V naší mateřské škole se snažíme o vytváření optimálních podmínek pro osobnostní vývoj dítěte a ve spolupráci s rodinou podporujeme jeho psychický, fyzický a sociální rozvoj. Zakládáme si na vytváření klidných, kamarádských vztahů mezi dětmi, zaměstnanci i rodinou. Zaměřujeme se na enviromentální výchovu, kterou nenásilnou formou promítáme během celého dne. Poznáváme region ve kterém děti žijí, věnujeme se oživování tradic a jejich začleňování do moderního způsobu života.