Aktivity v rámci výuky

LOGOPEDICKÁ PREVENCE
V naší školce probíhá v rámci výuky ve všech třídách logopedická prevence pod vedením proškolených učitelek.

CVIČÍME SE SOKOLEM
Všechny třídy jsou také zapojené do projektu „Se Sokolem do života – svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který je zaměřený na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku.

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
Děti v předškolním věku vzděláváme během celé výuky. Mimo to je možné zapojit se do specializovaných předškolních příprav:
-FIE (Feueirsteinovo instrumentální obohacení, p. ředitelka Wojtková a paní učitelky Škorpíková, Pitnerová, Procházková a Spálová),
-ESS (Edukativně – stimulační skupinky, říjen-březen, paní učitelka Spálová)
-Rozvoj jazykových schopností podle D. B. Elkonina (v rámci výuky, p. ředitelka Wojtková, p. učitelka Škorpíková a Pitnerová)

Dopolední kroužky

FLÉTNA
Pro zájemce z řad předškoláků nabízíme od října jednou týdně hru na flétnu pod vedením třídních učitelek.

KŘESŤANSKÁ CHVILKA
Ve třídě Sluníček nabízíme od října každou středu křesťanskou chvilku nejenom pro děti z této třídy pod vedením paní učitelek Pitnerové a Spálové.

PLAVÁNÍ
V druhém pololetí (únor- květen 2023) budeme s předškoláky navštěvovat lekce plavání v kohoutovickém aquaparku v rámci Plavecké školy Brno.

LYŽOVÁNÍ S LEMUREM
V zimních měsících se opět zapojíme do lyžování s Lemurem.

IN-LINE BRUSLENÍ S LEMUREM
V letních měsících se podruhé zapojíme do in-line bruslení s Lemurem (pro děti od 4 let).

LEDNÍ BRUSLENÍ S LEMUREM
Od října do prosince nově nabízíme kurzy ledního bruslení s Lemurem (pro děti od 4 let)

LOGOPEDIE
Paní učitelky Procházková a Škorpíková nabízí v MŠ soukromou logopedickou péči (v ranních/odpoledních hodinách, cena a podrobnosti u nich).

ANGLIČTINA
Paní učitelka Procházková otevře v říjnu kroužek angličtiny (primárně pro předškoláky, středa, podrobnosti u ní).