AKTIVITY V RÁMCI VÝUKY

LOGOPEDICKÁ PREVENCE
V naší školce probíhá v rámci výuky ve všech třídách logopedická prevence pod vedením proškolených učitelek.

CVIČÍME SE SOKOLEM
Všechny třídy jsou také zapojené do projektu „Se Sokolem do života – svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který je zaměřený na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku.

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
Děti v předškolním věku vzděláváme během celé výuky. Také pomocí:
– FIE (Feueirsteinovo instrumentálního obohacení – zprostředkovaného učení – p. ředitelka Škorpíková a paní učitelky Pitnerová, Procházková a Spálová),
– Rozvoje jazykových schopností podle D. B. Elkonina (v rámci výuky, p. ředitelka Škorpíková)

KŘESŤANSKÁ CHVILKA
Ve třídě Sluníček nabízíme od října každou středu křesťanskou chvilku nejenom pro děti z této třídy pod vedením paní učitelek Pitnerové a Spálové.

FLÉTNA
Pro zájemce z řad předškoláků nabízíme dechová cvičení a základy hry na zobcovou flétnu.

ZÁJMOVÉ ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

ANGLIČTINA
Paní učitelka Procházková nabízí od října angličtinu (primárně pro předškoláky, podrobnosti u ní).

LOGOPEDIE
Paní učitelka Procházková a paní ředitelka Škorpíková nabízí v MŠ soukromou logopedickou péči v odpoledních hodinách, cena a podrobnosti u nich).

UČÍME SE SE UČIT pro předškoláky, příprava na celoživotní vzdělávání, rozvoj kognitivních funkcí, vnitřní motivace a sebedůvěry. Pomocí metody FIE – (Feueirsteinovo instrumentální obohacení) – pod vedením paní učitelky Procházkové.

ESS (Edukativně – stimulační skupinky)
Pro předškoláky pod vedením paní učitelky Spálové a Procházkové.