Aktivity v rámci výuky

LOGOPEDICKÁ PREVENCE
V naší školce probíhá v rámci výuky ve všech třídách logopedická prevence pod vedením proškolených učitelek.

CVIČÍME SE SOKOLEM
Všechny třídy jsou také zapojené do projektu „Se Sokolem do života – svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který je zaměřený na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku.

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
Děti v předškolním věku vzděláváme během celé výuky. Mimo to je možné zapojit se do specializovaných předškolních příprav:
-FIE (Feueirsteinovo instrumentální obohacení, od října, p. ředitelka Wojtková a paní učitelky Škorpíková, Pitnerová a Spálová),
-ESS (Edukativně – stimulační skupinky, únor-duben, paní učitelky Spálová a Pavelková)
-Rozvoj jazykových schopností podle D. B. Elkonina (p. ředitelka Wojtková)

Dopolední kroužky

FLÉTNA
Pro zájemce z řad předškoláků nabízíme od října jednou týdně hru na flétnu pod vedením učitelek z jednotlivých tříd.

KŘESŤANSKÁ CHVILKA
Ve třídě Sluníček nabízíme od října jednou týdne křesťanskou chvilku nejenom pro děti z této třídy pod vedením paní učitelek Pitnerové a Procházkové.

PLAVÁNÍ
V druhém pololetí (únor – květen 2021) plánujeme s předškoláky navštěvovat lekce plavání v kohoutovickém aquaparku v rámci Plavecké školy Brno.

LYŽOVÁNÍ S LEMUREM
V zimních měsících se opět zapojíme do lyžování s Lemurem, přihlašování proběhne během listopadu. Více informací zde: https://www.lemur-detem.cz/tydenni-kurzy/lyzovani-pro-deti-4-7-let-ms?type=weekCourse

LOGOPEDIE
Paní učitelka Škorpíková nabízí v MŠ soukromou logopedickou péči (v ranních/odpoledních hodinách, cena a podrobnosti u ní).

ANGLIČTINA
Paní učitelka Procházková otevře v říjnu kroužek angličtiny (středa 16:00-16:45, primárně pro předškoláky, cena bude upřesněna).