Kroužky

Hra na flétnu pod vedením p.uč. Peškové

Logopedická prevence

V naší školce probíhá logopedická prevence pod vedením proškolených učitelek