Harmonogram dne

  • scházení dětí:           6:30 – 8:30 hod.
  • rozcházení dětí:     12:30 – 12:45 hod. (po obědě)
  • rozcházení dětí:     14:30 – 16:30 hod. (po spaní)

Děti se ráno schází od 6:30 ve třídě Soviček, odkud si je paní učitelky postupně odvádí do svých tříd dle jejich provozu. V odpoledních hodinách je odvádí taktéž do třídy Soviček, kde si je rodiče do 16:30 vyzvedávají.

Děti s povinnou předškolní docházkou mají povinné 4 hodiny vzdělávání v době od 8:30 – 12:30. Nepřítomnost dětí s povinnou předškolní docházkou mají rodiče povinnost omlouvat třídní učitelce.


Odhlašování dětí

  • Stravné se odhlašuje den předem do 13 hodin na stránkách www.strava.cz.
  • Nepřítomnost dětí s povinnou předškolní docházkou mají rodiče povinnost omlouvat třídní učitelce.


Platby

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ
se platí dohromady, platbu zadávejte nejpozději 15. dne v měsíci.

číslo účtu118733621/0100
variabilní symbolpřidělí vedoucí kuchyně
stravné840 Kč/měsíc, děti s OŠD 920 Kč/měsíc
školné520 Kč/měsíc, předškoláci a děti s OŠD neplatí

SRPŠ

Nadpoloviční většina členů SRPŠ při MŠ Bellova 2 schválila na valné hromadě konané dne 7. 9. 2021 příspěvek 1 000 Kč na dítě určený na hrazení akcí, hygienických a dalších potřeb dětí. Částku prosím posílejte podle možností co nejdříve na účet SRPŠ: 2901681789/2010. Platbu prosím označte jménem a příjmením dítěte a třídou, do které dítě dochází.

ČIPY
Rodiče nových dětí si u učitelů ve třídě objednají čipy pro vstup do MŠ v počtu max. 2, po domluvě 3 čipy. Na jeden čip se posílá záloha 100 Kč na účet ČIPY: 123-3440710237/0100. Platbu označte do zprávy pro příjemce jménem a příjmením dítěte a názvem třídy. Záloha Vám bude vrácena zpět proti čipu při odchodu dítěte ze školy.