Harmonogram

  • scházení dětí:           6:30 – 8:30 hod.
  • rozcházení dětí:     12:30 – 12:45 hod. (po obědě)
  • rozcházení dětí:     14:30 – 16:30 hod. (po spaní)

Děti se schází ve třídě Soviček, odkud si je paní učitelky postupně odvádí do svých tříd. V odpoledních hodinách se sejdou tamtéž.

Odhlašování dětí

  • Stravné se odhlašuje den předem do 13 hodin pomocí SMS na tel.čísle +420 604 845 082. Uveďte prosím jméno, příjmení, oddělení, dobu odhlášení
  • Nepřítomnost dětí s povinnou předškolní docházkou mají rodiče povinnost omlouvat třídní učitelce.


Platby

Platby školného a stravného se platí dohromady. 

číslo účtu118733621/0100
variabilní symbolpřidělí vedoucí kuchyně
částkadle dítěte

Platby zadávejte nejpozději 15. dne v měsíci.

Aplikace Naše MŠ

Pro efektivní a zabezpečenou komunikaci s rodiči využíváme aplikaci Naše MŠ. Najdete v ní aktuální jídelníček, fotografie a další.

Kompletní informace ke stažení: