Pokud není uvedeno jinak, akce se týká všech dětí v MŠ. Kulturní akce se během roku mění, prosím sledujte nástěnky ve školce a webové stránky.

5.9. od 16:30Schůzka s rodiči (školní zahrada)
12.9. od 16:00Zahajovací táborák
13.9.Fotbálkohraní na Tatranu (předškoláci)
14.9. Ikaros (dravci)

Září

Říjen

8.10. Vánoční focení (od 8:00 ve třídě Sluníček)
12.10. Divadlo Koráb – Kocour v botách

Listopad

9.11.Skupina Marbo
Svatomartinský průvod a dílničky

Prosinec

7. 12. Představení Betlémská hvězda a tři králové
Vánoční zvonění na náměstí
Vánoční besídka pro rodiče
Vánoční nadílka (během dopoledne)
Betlémské světlo v MŠ

Leden

Tři králové v MŠ
11., 12., 15.1.Canisterapie (po třídách)

Únor

Dětský karneval
Program zubní prevence
22.2.Brněnské písničkové Tetiny – Loutkohraní

Březen

7.3.Divadlo Kejkle
Návštěva předškoláků v kohoutovické knihovně
Návštěva předškoláků na ZŠ Pavlovská
Vynášení Morany

Duben

Velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi
Den otevřených dveří v MŠ
Čarodějnický rej
Divadlo Radost

Květen

2.5.Výukový program Včely
Oslava narozenin Čmeláčka Belláčka
Besídka pro rodiče ke Dni matek a otců
Společné třídní focení
23.5.Divadlo Sandry Riedlové – Afrika

Červen

3.6.Dopravní hřiště
Školní výlet
Kouzelné odpoledne
Pasování předškoláků
Přespání předškoláků v MŠ
Zahradní letní slavnost
Návštěva zábavního centra Vida!