Nové sazby celodenního stravného dětí v MŠ Bellova

Výše stravného v MŠ Bellova se od 1.9.2022 mění následovně:
– děti 3-6 let – 42,-Kč/den, tj. 880,-Kč/měs.
– děti s odkladem školní docházky – 46,- Kč/den, tj. 920,-Kč/měs.

Výše školného zůstává stejná, tj. 520,-Kč/měs. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.