SRPŠ – volba předsedkyně, platba příspěvku

Vážení rodiče,
členové SRPŠ při MŠ Brno, Bellova 2, p. o. jmenovali na valné hromadě konané dne 5. 9. 2022 do funkce předsedkyně SRPŠ paní Moniku Treuovou, která má dítě ve třídě Berušek. Zároveň schválili příspěvek 1 500 Kč na dítě určený na hrazení akcí, hygienických, výtvarných a dalších potřeb dětí. Částku prosíme posílejte podle možností co nejdříve na účet SRPŠ: 2901681789/2010, nejpozději však do 31.10.2022. Platbu prosím označte jménem a příjmením dítěte a třídou, do které dítě dochází.

Děkujeme za včasné uhrazení, akce a programy jsou již naplánované a platby je třeba hradit velice brzy, stejně jako hradit materiál.

Mgr. Jindra Wojtková
ředitelka školy