Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,
již delší dobu se potýkáme s problémem, že neodhlašujete děti ze školního stravování. Dochází k nehospodárnému plýtvání potravinami a zkresleným počtům dětí, hlavně v pondělí.
Byli jste upozorněni hromadnou SMS zprávou, ale k žádnému zlepšení nedošlo. Po dohodě s firmou VIS Plzeň jsme upravili možnost přihlašování a odhlašování stravy až do neděle do 13,00 hod., tedy prodloužení přes víkend. Je to poslední možné řešení a vstřícný krok z naší strany. Pokud se ani po tomto kroku rozdíly v počtech dětí neusměrní, budeme nuceni přistoupit k připočtení režijních nákladů k ceně celodenní stravy, kterou nyní za dítě platíte.
Pro vaši představu se jedná zhruba o trojnásobek.

Vedoucí školní kuchyně 
Zdenka Kuběnová