Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

Vážení rodiče,

od čtvrtka 3.2.2022 (případně od úterý 1.2.) začneme ve školce realizovat edukativně – stimulační skupiny, které jsou komplexním programem předškolní přípravy, připravují dítě na plynulý přechod z MŠ do ZŠ a zároveň jsou zaměřeny na prevenci školního neúspěchu. V rámci skupinek budou rozvíjeny oblasti jako je grafomotorika, zrakové vnímání, sluchové vnímání, prostorová představivost, orientace v čase, předmatematické představy, řeč, myšlení aj. Všechny tyto oblasti jsou samozřejmě rozvíjeny během výuky, edukativně stimulační skupinky jsou dalším nástrojem rozvoje.

Setkání standardně probíhají za účasti rodičů, vzhledem k epidemiologické situaci však budou i letos muset probíhat bez rodičů. Uskuteční se tedy v dopolední výuce, každý čtvrtek v době 9:30 – 10:30, v případě velkého zájmu jsme schopny otevřít ještě jednu skupinku, která se bude scházet v úterý ve stejnou dobu. Skupinky povede Petra Spálová, paní učitelka Soviček, která absolvovala příslušný kurz a v minulosti skupinky ve školce vedla. Celkový počet lekcí bude 10.

Součástí edukativně stimulačních skupinek je práce během lekcí v MŠ a následná práce dítěte s rodičem doma vždy mezi dvěma lekcemi. Skupinky jako takové jsou zdarma, každé dítě však musí mít zakoupeny výukové materiály – sady pracovních listů, jejichž celková cena bude cca 550 Kč. Tyto materiály budeme objednávat až na základě Vašich závazných přihlášek.

Prosíme rodiče předškoláků, kteří mají o edukativně – stimulační skupinky zájem, ať závazně přihlásí své dítě do tabulky níže a zaplatí třídní učitelce 550 Kč (případný přeplatek vrátíme) nejpozději do středy 19.1.2022.