Dopis rodičům – spojování tříd

Vážení rodiče,
obracím se na Vás ve věci spojování tříd, které probíhalo v uplynulém období a do určité míry dosud probíhá. Chápu, že rodič chce pro své dítě a následně i pro sebe a svůj klid neměnné prostředí školky. Pro učitele je taková práce také nejlepší z hlediska vedení školy a organizace provozu. Tento stav je ideální, ale dlouhodobě nereálný a možný při plném provozu pouze za předpokladu, že není nikdo nemocný, nečerpá dovolenou, neškolí se, nečerpá OČR. Zaměstnanci mají povinnost, ale i potřebu se školit, jsou nemocní a na čerpání dovolené nestačí čas, kdy je škola uzavřená.

Od září jsme řešily velmi vysokou nemocnost, karantény provozního i pedagogického personálu, a souběžně jsme trasovaly, školily se a nabídka školy nebyla nijak omezena. Spojování za takového stavu je nutné pro udržení chodu školy v době od 6: 30 do 16: 30 hodin.

Jsem především pedagog, i když jsem často vnímána spíš jako úředník. Mojí starostí a cílem je, aby se děti ve škole cítily dobře, přijaté a v bezpečí. O případném stěhování děti ví předem a mají zajištěno vše k potřebnému odpočinku v jiné třídě. Bereme zřetel na vazby dětí jak na jiné děti, tak na učitele. I když z pohledu rodiče jde o komplikaci, z pohledu dítěte může jít i o možnost poznání jiného prostředí, učitelek a o dobrou zkušenost, že se dokáže vyrovnat se změnou. Proto, aby tuto zkušenost udělalo, má od nás veškerou podporu. Je to sice neplánovaný, ale velký benefit zdánlivého nekomfortu.

Tento benefit je ale velmi rychle setřen v případě, že vyjádření vašich námitek je realizované před dětmi. Děti potřebují vnímat, že je soulad mezi školkou, kde často tráví většinu dne, a rodiči, kteří jsou pro ně vzorem, bezpečím a kteří utvářejí jeho postoje. Ocitá se v situaci, kdy vnímá nesoulad a neví co s tím. Přirozeně se přikloní na stranu rodičů. Do školky však stále chodí, i když vztah k ní je narušen.

Proto se na Vás obracím s žádostí. Pokud zjistíte, že spojujeme, věřte, že to není z pohodlnosti, ale z nutnosti. Pokud se potřebujete zeptat, je Vám na krátkou odpověď k dispozici paní učitelka. Nemá čas na delší vysvětlování, pracuje s dětmi a musí se na tuto činnost plně soustředit.

Pro další dotazy, podněty kontaktujte mne, ředitelku školy. Ráda si najdu čas buď na osobní nebo telefonický rozhovor, nejlépe předem domluvený. I já pracuji u dětí, mám schůzky a řeším řadu věcí, které vyžadují plné nasazení.

Děkuji za Váš čas při četbě tak dlouhého sdělení.
S přáním klidného adventu

Mgr. Jindra Wojtková
ředitelka školy