LOGOPEDICKÉ PORADENSTVÍ

V letošním roce, tak jako v předešlých letech, bude probíhat na naší MŠ prevence a náprava vad řeči.