Nabídka kroužků v naší MŠ:

STUDIO PAPRSEK:

Turistický kroužek
Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 7 let
Kuřátka – pro děti od 2 let a jejich rodiče
Více informací na  www.studiopaprsek.wz.cz

 

 

Budka – projekt s Lipkou