Vedoucí kuchyně paní Zdenka Kuběnová

Trvalé příkazy do banky

číslo účtu – 118733621/0100

variabilní symbol – zadává vedoucí stravování

částka –  dle dítěte – stravné a školné se platí dohromady

textová zpráva pro příjemce – Příjmení – jméno – třída kam dítě chodí 

Platby je potřeba zadat nejpozději do 15. dne v měsíci.

Přeplatky budou vráceny vždy na konci školního roku – na účty vráceny v srpnu.

Informace, odhlašování na tel.čísle 547382921 – školní jídelna.

Jakékoliv změny provádějte v kanceláři školní jídelny v úřední den úterý do 16:30 hodin.