Řád školní jídelny

Řád školní jídelny upravuje činnost a pravidla provozu školní jídelny. Je zpracován v souladu s těmito platnými zákony: zákon 561/2004-Školský zákon, Vyhláška o školním stravování 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších přepisů, Zákon o ochraně veřejného zdraví – 258/2000, Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby – 137/2004 ve znění vyhlášky č. 602/2006, Nařízení evropského parlamentu a rady 852/2004 o hygieně potravin, vše v platném znění.

 • MŠ Bellova 2 poskytuje dětem celodenní stravování, tj. přesnídávku, oběd a svačinu
 • je dodržován pitný režim – děti mají po celou dobu pobytu v MŠ k dispozici konev s nápojem a ten se neustále doplňuje
 • strava je vydávána ve všech 3 odděleních MŠ
 • doba výdeje: přesnídávky 9,00, obědu 12,00 a svačinky cca 14,30 – 15,00 hod.
 • dětem, které odcházejí po obědě domů – jedná se o neplánovanou nepřítomnost, je svačinka zabalena a určena k okamžité konzumaci. Za pozdější kvalitu jídelna nezodpovídá
 • pokud dítě onemocní, je možno 1. den nemoci oběd odnést v čistém jídlonosiči domů
 • odhlašovat a přihlašovat děti je potřeba den předem
 • oběd pro nemocné dítě lze vyzvednout v době mezi 11,30 – 11,45 hod.
 • ten je určen k okamžité konzumaci, za pozdější kvalitu jídelna nezodpovídá
 • nárok na odnos jídla domů je pouze tento 1. den, další dny nepřítomnosti dítěte v MŠ rodiče odhlásí
 • vždy na začátku školního roku stanoví vedoucí š.j. finanční limit na stravné a ten může být během školního roku podle situace na trhu změněn
 • stravné se hradí zpětně v následujícím měsíci, to znamená září se platí až v říjnu atd., a to do 15 dne v měsíci
 • stravné je možné hradit trvalým příkazem, jednorázovým převodem z účtu, případně v hotovosti
 • dětem s trvalým příkazem je přeplatek vrácen vždy v srpnu nebo kdykoliv na požádání zpět na účet nebo v hotovosti proti podpisu
 • pokud nebude stravné zaplaceno v termínu a ani po 3 upomínkách zaslaných doporučeně domů, může být díte z MŠ vyloučeno
 • rodiče jsou pravidelně seznamováni s jídelním lístkem, který je vyvěšen v šatnách jednotlivých oddělení a na webových stránkách školy
 • pokud dítě nesmí něco jíst ( má alergii), je třeba přinést potvrzení od lékaře
 • naše školní kuchyně nevaří diety
 • pravidelně každý měsíc jsou zpracovány údaje o plnění výživových norem

Ceny stravného na školní rok 2017/2018 :

Děti 3-6 let:            přesnídávka    9,- Kč

                                    oběd                19,- Kč

svačina             7,- Kč

Celodenní stravování 35,- Kč

Děti 7 let:                přesnídávka      10,- Kč

oběd                    22,- Kč

svačina                 7,- Kč

Celodenní stravování 39,- Kč

Upozorňujeme, že se během školního roku může cena stravného změnit.