Platby školného a stravného se NOVĚ platí dohromady. 

číslo účtu –  118733621/0100

variabilní symbol – přidělí vedoucí kuchyně

částka – dle dítěte

platby zadávejte nejpozději do 15. dne v měsíci