Změna statutárního orgánu SRPŠ při MŠ Bellova Brno

Vážení rodiče,
součástí Zahajovacího táboráku dne 16.9.2021 bude i schvalování změny statutárního orgánu SRPŠ při MŠ Bellova Brno a to formou zápisu a podpisu prezenční listiny. Předsedou se nově stane pan Hořejší, místopředsedkyní paní Smolinská, členem zůstává pan Valeš.
Děkujeme za Vaši účast!