Zápis ukrajinských dětí s vízem strpění do MŠ Bellova

Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí z Ukrajiny s vízem strpění bude probíhat ve dnech 21.-22.6.2022 v kanceláři školy, a to 21. 6. v čase 9:00-11:00 a 22.6. v čase 14:00-16:00.

S sebou si prosíme přineste tyto doklady:
– k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
– doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
– žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci

Žádost o přijetí ke stažení zde: www.zapisdoms.cz, v sekci „Ukrajina“.