Zápis do MŠ Bellova

Přihlášku do MŠ rodiče získají ve dnech 1.4. – 30.4.2022 na webové adrese http://www.zapisdoms.brno.cz/ nebo v úřední dny na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Dagmara Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, bude v MŠ v době 1.4. – 30.4.2022 po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ na tel. čísle: 720 558 501 (s sebou kartu zdravotní pojišťovny dítěte!).

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-m:ailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:
1. Rodný list
2. Doklad o trvalém pobytu dítěte
3. Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře
V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou).

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022, a to dne 21.6.2022 v době od 9:00 do 11:00 a dne 22.6.2022 od 14:00 do 16:00 osobně v kanceláři školy MŠ Bellova 2, Brno – Kohoutovice.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
4. osobní podání – sběr přihlášek v MŠ bude probíhat ve dnech: 
2. 5. 2021    8,00 – 15,00 hod.  
3. 5. 2021   13,00 – 16,30 hod
V aplikaci Zápis do MŠ se můžete objednat na konkrétní čas.