Upozornění.

Prosím, pozorně si přečtěte Čestné prohlášení a Podmínky provozu. Po příchodu do školky budete vše podepisovat, nebo můžete dokumenty donést již podepsané. Vše najdete v sekci Ostatní – Úřední deska. Zde najdete i Dodatek ke školnímu řádu, který si také přečtěte a ve školce podepíšete.

Po předchozí SMS, do konce šk. roku NEZADÁVEJTE trvalé platby. Paní vedoucí šk. jídelny Vás bude v případě přeplatků, nebo nedoplatků kontaktovat.

Pokud víte, že Vaše dítě nenastoupí, je potřeba do pátku 22. 5. poslat odhlašovací SMS do školní jídelny. Ostatní budou automaticky přihlášení.

Na všechny děti i rodiče se už moc těšíme a věříme, že vše společně zvládneme.