SRPŠ při MŠ Bellova 2

Vážení rodiče,
na základě schválení nadpoloviční většinou členů SRPŠ při MŠ Bellova 2 na valné hromadě konané dne 7. 9. 2021 se na Vás obracíme s žádostí platby 1 000 Kč na dítě určené na hrazení akcí, hygienických a dalších potřeb dětí. Částku prosím posílejte podle možností, ideálně do konce října, na účet SRPŠ: 2901681789/2010. Platbu prosím označte jménem a příjmením dítěte a třídou, do které dítě dochází.
Děkujeme za včasné uhrazení, akce jsou již naplánované a platby je třeba hradit velice brzy.
Jindra Wojtková (ředitelka školy)