Projektový den Moje zdravé město v naší MŠ

Jakmile jsem se vrátili po velikonočních prázdninách, čekal nás ve školce velmi zajímavý program.  Přijeli totiž k nám lektorky z organizace Akademie mladých vědců, která má svou provozovnu ve vzdělávacím centru Smart Bricks. Umíte si představit, co dělají? Mrkněte
na video ZDE

Uspořádali společně s našimi učitelkami projektový den na téma Moje zdravé město. Pro děti byl připravený program na celé dopoledne. Celý den se „pracovalo“ a hrálo s kostkami stavebnice LEGO® Education.  Děti se dozvěděly, kdo je architekt, zahrály si na něj a vyzkoušely si jeho práci. Rozvíjely klíčové kompetence v oblasti polytechnického vzdělávání
a environmentální povědomí. Během aktivizačních a kooperačních aktivit se zaměřily také na podporu podnikavosti, kreativity, kritického a logického myšlení včetně řešení problémů. V poslední části programu si děti městečko zaplnily figurkami a panáčky různých profesí a simulovaly skutečný život ve městečku.  Děti pracovaly samostatně i v kolektivu a měly prostor
pro individuální prezentaci. Počasí nám nedovolilo uskutečnit střední část programu venku,  byli jsme tedy celý den ve vnitřních prostorách, kde jsme využili i speciální velké kostky na stavbu komínů nebo soch zvířat.

Podívejte se na fotografie!
Web: https://www.smartbricks.cz
FB: www.facebook.com/smartbricks2020/
IG: www.instagram.com/_smartbricks/