Přihlašování k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,
v šatnách naleznete přihlašování k prázdninovému provozu v naší MŠ i přihlášky do jiných MŠ.