Otevření MŠ a čipový systém

Vážení rodiče,
školka je pro Vás otevřená v následujících časech,
ve kterých fungují i Vaše čipy: 
ráno                      6:30 – 8:30
po obědě             12:30 – 12:45
odpoledne           14:30 – 16:30

Pokud přijdete v jiném čase, čip Vám nebude fungovat. V případě výjimečné situace (lékař, vyzvednutí dítěte dříve z MŠ aj.) Vám bude vstup umožněn po domluvě s učitelkou i mimo časy výše, prosíme o informování minimálně den předem.
Zároveň Vás z důvodu bezpečnosti v MŠ prosíme o důsledné zavírání bočních dveří do MŠ i dveří z hal vedoucích k šatnám a nevpouštění cizích osob do prostor MŠ.

Předem děkujeme za dodržování časů i bezpečnostních opatření!
Kolektiv MŠ Bellova