Nabídka vzdělávání pro předškoláky – FIE

FIE – Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je jedinečnou vzdělávací metodou, která systematicky vyučuje procesům myšlení a učebním dovednostem, rozvíjení poznání a myšlení. Učí také překonávat různé myšlenkové, sociální i kulturní bariéry.

Metoda učí životně důležité, nicméně často přehlížené dovednosti jak se učit. Kombinuje speciálně vyvinuté instrumenty spolu se zprostředkováním, tak aby se maximálně rozvíjel učební potenciál. Dítě tak získává znalosti a dovednosti potřebné pro práci s informacemi, jejich vyhodnocováním, zasazení do širšího kontextu a využitím nejen tady a teď, ale i v dalších situacích.

Práce na výsledcích v instrumentech ale není cílem. Zásadní je samotný proces učení a vše kolem něj, což zajišťuje vyškolený lektor metody FIE. To, co dítě obohacuje na základě působení lektora, jsou vlastně zkušenosti zprostředkovaného učení.

Cena materiálů – instrumentů – 170,- Kč.

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě vzdělávalo pomocí metody FIE
v dopoledních hodinách v naší MŠ, přihlaste se nejpozději do pondělí 4. října, prosím.