INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Závěrečné vyúčtování stravy proběhne 28.6.2021

Z tohoto důvodu je třeba, abyste závazně označili

na www.strava.cz případné odhlášky ze stravy

na období od 28.6. – 30.6. a to

nejpozději do pátku 25.6.2021 do 13.oo hod.!

„Prázdninovým dětem“ budou poplatky na prázdnin.

provoz odečteny z přeplatků výše uvedeného vyúčtování!

Dne 30.6.v době od 13.oo hod. se mohou rodiče informovat (v kancel.ved.ŠJ – vchodem do kuchyně ze dvora) ohledně celkového vyúčtování stravy.

Přeplatky budou posílány na účty rodičů.

Děkuji, ved. ŠJ