Ohlédnutí za besedou s odbornicemi z PPP Zachova

Beseda s odbornicemi z PPP Zachova, foto: Mgr. Ludmila Procházková

Dne 5.5.2022 proběhla v naší MŠ beseda s odbornicemi z PPP Zachova, pod kterou spadá i naše MŠ. Pozvání ochotně přijaly speciální pedagožky Mgr. Helena Koloušková a Mgr. Martina Mejzlíková. Nosným tématem byl přechod z mateřské na základní školu, kdy nám paní Mejzíková a Koloušková nejprve něco málo pověděly a poté si rodiče i přítomné paní učitelky mohly některá cvičení sami vyzkoušet. Řeč padla na doporučenou literaturu pro rodiče i publikace pro děti a na závěr proběhla debata nejenom na dané téma.
Děkujeme všem za návštěvu, paní Mejzlíkové, Kolouškové i všem přítomným rodičům!